ضمانت و خدمات پس از فروششرایط گارانتی و خدمات پس از فروش محصولات فراسیم
- خدمات گارانتی برای تعمیر، سرویس و یا در صورت لزوم تعویض دستگاه است و شامل هرنوع ایرادی که در استفاده نرمال از دستگاه در طول دوره گارانتی بروز نماید میباشد.
- محصولاتی دارای گارانتی هستند که دارای برگ ضمانت نامه باشند و مشتری گرامی پس از خرید میبایست تمامی تجهیزات خریداری شده را بر حسب نوع کالا و شماره سریال آن در سامانه ثبت سریال محصول مندرج در بخش باشگاه مشتریان و نمایندگان ثبت نماید.تجهیزات ثبت نشده در این سامانه مشمول گارانتی نمیباشند.
درصورتیکه تعداد کالای خریداری شده بیش از یک دستگاه و دارای شماره سریال متعدد باشن همکاران ما کارت گارانتی مجتمع در اختیار شما قرار خواهند داد وثبت تمامی سریال ها در سامانه ثبت سریال الزامی است.
- تجهیزات بر اساس نوع کالا و مدت زمان گارانتی مشمول پشتیبانی رایگان شرکت فراسیم میباشند و با انقضا مدت مقرر ، صرفا خدمات پس از فروش قابل ارایه است.خدمات پس از فروش به مدت پنج سال شامل تامین قطعات و انواع تعمیرات میباشد.

ضمانت نامه در شرایط زیر قابل اجرا نیست :
1.صدمات و ضایعات ناشی از ضربه ، سقوط ، نگهداری غیر اصولی ، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی ،حرارات زیاد، گرد و غبار ، نوسانات برق ، رعد و برق
2.استفاده غلط از دستگاه و یا مواردی خارج از سازگاری و استاندارد های تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به نکات ذکر شده در دفترچه راهنما.
3.دستگاه هایی که دست کاری و یا باز شده باشند.
4.عدم ثبت سریال محصول در سامانه ثبت سریال در بخش باشگاه مشتریان.
5.تمامی عملیات گارانتی و خدمات پس از فروش توسط عاملین مجاز فروش معرفی شده توسط شرکت فراسیم و یا توسط دفتر مرکزی انجام میشود.لذا در صورت عدم توجه به این مهم و انجام خدمت توسط غیر ، محصولات از ارایه خدمات گارانتی ساقط میگردند.